Sıkça Sorulan Sorular

Oy Birliği kimdir, amacı nedir?

Seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması amacıyla toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütü olan OY BİRLİĞİ, bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Oy Birliği, seçmeni sandığa gitmeye teşvik etmek, doğru şekilde oy kullanılmasını sağlamak ve oy sayım sürecinde seçmen iradesinin seçim sonuçlara en doğru şekilde yansımasını sağlamak uğrunda çalışmalar yapmaktadır.

Oy Birliği kime bağlıdır?

Oy Birliği, bağımsız ve tarafsız bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ülkemiz demokrasisinin gelişimi için çalışmalar yürütmektedir. Oy Birliği, demokrasi, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine bağlıdır ve bu bağlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Oy Birliği’nin faaliyetleri nelerdir?

Oy Birliği; seçim süreçlerinde müşahit çalışmaları yapmak, seçmenin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası seçimleri gözlemlemek ve bu konuda raporlar yayımlamak, seçimlere ilişkin hukukî süreçlerle ilgili bilgilendirmeler yapmak ve mevzuata ilişkin öneriler sunmak, demokrasinin güçlendirilmesi adına üniversitelerde kulüp faaliyetlerinde bulunmak ve bu uğurda yapılan akademik çalışmalara destek olmak gibi pek çok çalışma yapmaktadır.

Nasıl Oy Birliği Gönüllüsü Olabilirim?

Oy Birliği gönüllüsü olmak için oybir.org websitemiz üzerinden “Üye Ol” bölümünden kayıt olabilir ya da sosyal medya hesaplarımızı veya Genel Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Oy Birliği Gönüllüsü ne yapar?

Oy Birliği gönüllüsü, seçim süreçlerinde, seçmen iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması için müşahit olarak görev yapar. Bunun yanı sıra, Akademik Çalışmalar, Hukuki Çalışmalar, Eğitim Faaliyetleri, İletişim Faaliyetleri ve Uluslararası Çalışmalar gibi alanlardaki çalışmalarda aktif rol oynayabilir.

Oy kullanma yaşı kaçtır?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden 'Nerede Oy Kullanacağım' bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

Okuma yazma bilmiyorum, oy kullanırken akrabam bana yardımcı olabilir mi?

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle 'TERCİH' veya 'EVET' mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.

Kimler oy kullanamaz?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar: 1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 2. Askeri öğrenciler, 3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar

Kısıtlı seçmenler, mahkeme kararı ile kısıtlılıkları kalktıktan sonra oy kullanabilmek için ne yapmalılar?

Haklarında kısıtlılık kararı kalkmış seçmenler, ilgili mahkeme kararını yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna götürerek başvurması halinde seçmenlik durumlarını güncelleyebilirler.

Oy kullanmada kimlerin önceliği bulunmaktadır?

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra beklemeden oylarını verirler. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilebilir. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir.

Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için ikametgâhınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres beyanında bulunmanız yeterli olacaktır. Seçim takviminde askı dönemi içinde ise; önce nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra onaylı adres beyan forumunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmelidir.

Vekâletle adres beyanında bulunulabilir mi?

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunabilirler. Başvuru sırasında adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisini ibraz etmek zorundadırlar.

Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilir mi?

Evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilir. Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar. Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları 'Oy Kullanabilir' hale getirilir. Oy verme günü itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için askı süresi içinde terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibraz edilmesi şartıyla ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

Sandık çevresi nedir?

Sandık çevresi, oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yerdir.

Oy kullanılan sandık çevresinde kimler bulunabilir?

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, Milletvekilleri, Sandık bölgesinde kayıtlı seçmen ve müşahitler, Bina sorumluları, Çağrı ile gelen kolluk güçleri Siyasi partilerin itiraz yetkisine sahip bulunan temsilcileri, Sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla Medya Mensupları.

Sandık kurulu kimlerden oluşur?

Sandık kurulu; kamu görevlisi bir başkan, bir memur üye ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz.

Seçmen hangi belgeler ile oy kullanabilir?

Türkiye cumhuriyeti kimlik kartı, Geçici kimlik belgesi, Nüfus cüzdanı, Pasaport, Evlenme cüzdanı, Askerlik belgesi sürücü belgesi, Avukatlık kimlik belgesi, Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, Resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı olanlar oy kullanabilirler. Üzerinde kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik sunan seçmenin ise oy kullanabilmek için yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdı (zorunlu değil) veya nüfus kayıt örneği olmalıdır.

Kullanılmayan birleşik oy pusula ve zarfları ne yapılır?

Oy zarflarından veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır. Oylarını veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilmiş bulunan birleşik oy pusulası toplamına veya zarf miktarı toplamına uygun olup olmadığına bakılır. Kullanılmayan birleşik oy pusulası ve zarf sayısı sandık sonuç tutanağına yazılır.

Geçersiz oy pusulaları ne yapılır?

Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, paket yapılarak mühürlenir ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılmaz, yırtılmaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, sandık sonuç tutanağında ki ilgili yerlere RAKAMLA ve YAZIYLA işlenir.

Geçersiz zarflara ne yapılır?

Geçersiz zarflar paketlenip mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başka bir işlem yapılmaz.

Geçerli zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla olursa ne olur?

Eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür.Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarfları açmadan yakarak imha eder.İmha edilen zarf sayısı, sandık sonuç tutanağına yazılır.

Şikayet nedir?

Sandık kurulu başkanının veya sandık kurulunun yaptıkları işlemlerin uygun olmadığı düşünülüyorsa, sahada görevli olan müşahit ve sandık kurulu üyesi tarafından sandık kurullarına yapılan başvurulara şikâyet denir.

Şikayet ne zamana kadar yapılabilir?

Seçim Sonuçlarını Bildiren Tutanağın Yazılıp İmzalanmasına Kadar tüm işlemler hakkında şikayette bulunulabilir. NOT: Şikâyet yapılması durumunda maktu dilekçenin altında yer alan alındı belgesi sandık kurulu başkanına imzalatılıp, sandık kurulu mührü vurularak teslim alınmalı ve okul sorumlusuna teslim edilmelidir.

Sandık Kurulu kaç kişi ile karar verebilir?

Kurul başkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının oylarıyla ile karar verilir. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. İlgili sandık kurulunda görevli itiraz ettiği hususu detaylı bir şekilde tutanağa geçirtildikten sonra imzalamalıdır.* *İtirazını şerh düşmelidir.

Şikayet reddedilirse ne yapılmalıdır?

Şikayet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti şikayetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir müddet tayin edilmemiş ise, kırksekiz saat içinde itiraz olunabilir.

İtiraz nedir?

Sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın 298 sayılı Kanuna aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya bu Kanuna uygun hale getirilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurulabilir. Bu başvurmaya da itiraz denilir.

Seçimde itiraz kim tarafından yapılır?

298 sayılı Kanun’un 110. maddesi uyarınca; sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı; Seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, Müşahitler, Adaylar, Milletvekilleri itiraz edebilirler. Görüldüğü üzere; kesin olmayan kurul kararlarına karşı itiraz hakkı geniş tutulmuş ve seçme yeterliliğine sahip her vatandaşın itiraz hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Seçimde itiraz nasıl yapılır?

İtiraz yazılı veya sözlü olarak yapılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez. Yazılı itirazlarda da delil şartı aranarak itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. İtirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili seçim kurulu temin eder. Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması gerekir.

Seçimde itiraz nereye yapılır?

Kanunda, Kurulların kesin olduğu yazılı bulunmayan kararlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. İtiraz öncelikle ilçe seçim kuruluna yapılır. İlçe seçim kurulu itirazı kabul etmemesi halinde il seçim kuruluna itiraz başvurusu yapılabilir. İl Seçim Kurulu itirazı kabul etmemesi durumunda itiraz başvurusu Yüksek Seçim Kurulu’na yapılabilir. YSK kararları kesin ve nihaidir.

İtiraz üzerine ilçe seçim kurulu tarafından verilecek karara sandık kurulunun uyma zorunluluğu var mıdır?

Sandık Kurulu bu karara uymak, başka bir ifadeyle kararı olduğu gibi yerine getirmek zorundadır.

Şikâyet veya itiraz seçim işlerini durdurur mu?

Şikâyet ve itiraz seçim işlerini durdurmaz. Sandık kurulları seçim işlerini yapmaya devam ederler.

Seçim ben de görev almak istiyorum, ne yapabilirim?

Seçimde görev almak için bağımsız ve tarafsız müşahitler olarak Oybirliği gönüllüsü olabilirsiniz. Gönüllü olmak için [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz.

YouTube: @oybirligiorg
Twitter:@oybirligiorg
Tiktok: @oybirligiorg
X
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Devam etmekle, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi